Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan jouw privacy, we gaan daarom zorgvuldig om met jouw gegevens. Dit hebben we vastgelegd in onze privacyverklaring. Deze verklaring is recentelijk aangescherpt en verbeterd. Je vindt hier onze Privacyverklaring.